0

Sąd Najwyższy Izraela orzekł, że ortodoksyjni Żydzi mają być objęci poborem do wojska

W „historycznym” orzeczeniu Sądu nakazano rozpoczęcie poboru ortodoksyjnych Żydów do wojska od 1 kwietnia. Sędziowie odrzucili wniosek premiera o dodatkowe 30 dni na rozstrzygnięcie sprawy.

Wysoki Trybunał Sprawiedliwości wydał w czwartek wieczorem tymczasowe zarządzenie zabraniające rządowi przekazywania funduszy ultraortodoksyjnym jesziwom dla studentów kwalifikujących się do zaciągnięcia do IDF. Rezolucja rządu z czerwca 2023 roku, nakazująca Siłom Obronnym Izraela tymczasowe zaprzestanie poboru studentów jesziw, wygaśnie o północy 31 marca.

Partie charedim ostro skrytykowały decyzję Sądu Najwyższego, a Icchak Goldknopf określił ją jako stanowiącą „poważną krzywdę dla tych, którzy trudzą się w Torze” oraz „plamę i hańbę”.

Przeczytaj również: Mohammad Mustafa utworzył nowy rząd i wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie